Wie ben ik?

Al ruim 30 jaar ben ik werkzaam als logopedist in verschillende werkvelden; de laatste jaren heb ik me gespecialiseerd in ‘totale communicatie’ en ‘communicatie en dementie’.

Uitgangspunt voor mij is dat communicatie aan de basis ligt van ons menselijk bestaan. Door communicatie zijn wij in staat om contacten te leggen, relaties aan te gaan, behoeften en wensen kenbaar te maken en gevoelens te delen. Zonder communicatie verkeren we in een isolement. Daarom wil ik me graag inzetten om, waar de communicatie om welke reden dan ook verstoord is, bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de interactie. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s