Communicatie en dementie

Ondersteuning  van de persoon met dementie én de partner/mantelzorger

Werkwijze
Zolang de persoon met dementie thuis woont, kan de hulp van de logopedist binnen de eerste lijn gevraagd worden. Zij richt zich in eerste instantie op de persoon met dementie, die vaak nog heel goed aan kan geven wat goed gaat in de communicatie en wat als moeilijk ervaren wordt. Vanuit de behoefte van de persoon zelf wordt een hulpvraag geformuleerd en een behandelplan opgesteld. Er wordt samen geoefend en er worden communicatieadviezen op maat geformuleerd, die kunnen worden gebruikt om de omgeving te informeren en adviseren.

Communicatiepartners
Wanneer er nog een partner/mantelzorger is, zal deze ook zeker betrokken worden bij de behandeling. Communiceren doe je immers met elkaar. 

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het afstemmen van de gesproken taal op de verschillende fases waarin dementie verloopt. “Hoe pas ik de communicatie aan bij iemand met een beginnende dementie?”,  “Hoe kan ik iemand met dementie toch betrekken in gesprekken en sociale activiteiten?”, maar ook “In hoeverre moet ik meegaan in het gevoel en de beleving van de persoon met dementie?” of “Hoe kan ik voorkomen dat iemand steeds het gevoel krijgt te falen?” 

De genoemde interventies en adviezen kunnen er toe bijdragen dat de degene met dementie zo lang mogelijk betrokken blijft bij het dagelijks leven en hobby’s als sporten, zingen e.d.

Cursus voor partners/mantelzorgers
Wanneer door het dementieproces de communicatie verandert, zal de omgeving van de persoon met dementie hierin moeten ‘meebewegen’. Maar hoe doe je dat? Dat gaat niet vanzelf.

In deze cursus van 5 bijeenkomsten wordt inzicht en begrip gegeven van de dementie en de gevolgen voor de communicatie. Er worden praktische communicatieadviezen besproken om gemakkelijker met elkaar in gesprek te blijven. Omdat de deelnemers mensen zijn die in een vergelijkbare situatie zitten is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Er wordt gebruik gemaakt van filmbeelden om e.e.a. toe te lichten.

Ook voor professionals, bijvoorbeeld bij vormen van dagbesteding, is er een cursus ‘Communicatie en dementie’ beschikbaar.

Aanvullende vormen van communicatie
Omdat de persoon met dementie steeds meer moeite zal krijgen de taal te begrijpen en te spreken, kan het op een gegeven moment nodig zijn op zoek te gaan naar andere communicatievormen dan alleen gesproken taal. Er zal nauwkeurig worden afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de persoon met dementie.

Samengevat: de logopedist kan zorg op maat bieden, voor zowel de persoon met dementie als de gesprekspartners, waardoor de onderlinge communicatie kan verbeteren en er weer meer plezier beleefd kan worden in het contact met elkaar.