Wie ben ik?

Sinds 1980 ben ik werkzaam als logopedist in verschillende werkvelden; vanaf 2007 heb ik me steeds meer toegelegd op ‘ondersteunde communicatie’ en ‘communicatie en dementie’.

Uitgangspunt voor mij is dat communicatie aan de basis ligt van ons menselijk bestaan. Door communicatie zijn wij in staat om contacten te leggen, relaties aan te gaan, behoeften en wensen kenbaar te maken en gevoelens te delen. Zonder communicatie verkeren we in een isolement. Daarom wil ik me graag inzetten om, waar de communicatie om welke reden dan ook verstoord is, bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van de interactie. Dat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor elk individu, van jong tot oud.